Ndebele textbooks in stock

Title Author Publisher
Igugu Likazulu   ZPH
Emfuleni Wezinyembezi   ZPH
Umsebenzi kawukho   ZPH
Umvuzo Obabayo   ZPH
Umvuzo Wezinyembezi   ZPH
Umzenzi Kakhalelwa   ZPH
Ziyajuluka   ZPH
Today Revision IsiNdebele   ZPH
IsiNdebele Soqobo S.B 1 New Curriculum   CPS
IsiNdebele Soqobo T.B 1 New Curriculum J.Zondo CPS
IsiNdebele Soqobo S.B 2   CPS
IsiNdebele Soqobo T.B 2   CPS
IsiNdebele Soqobo S.B 3 New Curriculum   CPS
IsiNdebele Soqobo T.B 3 New Curriculum   CPS
IsiNdebele Soqobo S.B 4 J.Zondo CPS
IsiNdebele Soqobo T.B 4 J.Zondo CPS
Kunjalo J.Zondo CPS
Imbongi Zalamhla N.S Sigogo CPS
Abaseguswini lezothamlilo   CPS
Indandatho yeGolide P.N Mkandla CPS
Impi yabondabulsethunjini S.L Majola CPS
Lessons in Ndebele Jabula B CPS
Ihawu labafundi/lababalisi:  bk 1   College Press
Ihawu labafundi/lababalisi:Tr’s bk 1 P.N Mkandla College Press
Ihawu labafundi/lababalisi: bk 2 P.N Mkandla College Press
Ihawu labafundi/lababalisi:Tr’s bk 2 P.N Mkandla College Press
Ihawu labafundi/lababalisi:  bk 3 P.N Mkandla College Press
Ihawu labafundi/lababalisi:Tr’s bk 3 P.N Mkandla College Press
Ihawu labafundi/lababalisi:  bk 4 P.N Mkandla College Press
Ihawu labafundi/lababalisi:Tr’s bk 4 P.N Mkandla College Press
Isibane Somfundi: Students’ bk 1 P.N Mkandla College Press
Isibane Somfundi: Tr’s bk 1 L.Tshuma College Press
Isibane Somfundi: Students’ bk 2 L.Tshuma College Press
Isibane Somfundi: Students’ bk 3 L.Tshuma College Press
Yini le Mthwakazi C.Mahaja College Press
Uhlelo lwesizulu O.Ngwenya College Press
Ifutho   College Press
Sixolele A.T.Kheswa College Press
Kusemhlabeni lapha   College Press
Inkinsela yaseMgungundlovu M.J.Mngandi College Press
Lapho intsha isivukile S.Nyembezi College Press
Focus Study  O’Level Ndebele Revision N.S.Sigogo College Press
Focus Study A/level: Isikithi:Ndebele culture   College Press
Focus Study A’Level:Izibongo zamakhosi   College Press
Izaga lezitsho zalamuhla  S.Nyembezi College Press
izikhali zabaqeqeshi nabafundi   College Press
Ndebele dictionary: isichazamazwi    College Press